English version Deutsche Version Norsk version Svenska version Dansk version
 » Emne-indeks
 » SOL & STRAND
 » NOVASOL
  Søg i emne-indeks :
 » Værktøj
 » Nyheder
 » Nyhedsbrev
 » Tilføj link
 » Ret link
 » Info
 » Annoncering
 » Kontakt
Sommerhus
Vorupør


Sommerhus
Ålbæk & Bunken


Sommerhus
Ertebølle


Sommerhus
Fredensborg


Sommerhus
Fredensborg


Ferieforum.dk

 
NYHEDER

15,2 mio. feriehusovernatninger i 2002.
2003-03-24

Feriehusudlejning 4. kvt. 2002 samt året 2002
4. kvartal 2002 var der 2,3 mio. overnatninger i feriehuse, udlejet gennem danske udlejningsbureauer, hvilket er 63.000 eller 3 pct. flere end i 4. kvartal 2001. Stigningen skyldes især flere tyske og danske overnatninger målt i absolutte tal. For året 2002 steg antallet af overnatninger i feriehusene med 3 pct. til 15,2 mio. Stigningen fra 2001 til 2002 er et vendepunkt i udviklingen, der ellers har vist et fald siden 1998. Alle nationaliteter, bortset fra svenskere, steg sammenlignet med året før. Andelen af tyske overnatninger udgjorde 77 pct. og danske 14 pct. af samtlige i 2002. 82 pct. af overnatningerne foregår i Jylland. Ribe, Ringkøbing og Nordjyllands amter stod alene for 59 pct. Statistikken vedr. feriehusudlejning har til formål at vise struktur og udvikling i overnatninger i feriehuse udlejet gennem danske bureauer. De vigtigste variabler er overnatninger pr. nationalitetsgruppe, udlejede uger, antal kontrakter og disponible husuger.

3 pct. flere overnatninger i 4. kvartal
I 4. kvartal 2002 var der 2,3 mio. overnatninger i feriehuse, udlejet gennem udlejningsbureauer, svarende til en stigning på 3 pct. eller 63.000. Alle nationaliteter havde fremgang, bortset fra nordmænd, og især var der flere tyske og danske overnatninger målt i absolutte tal. Antallet af danske overnatninger steg med 5 pct. og de udenlandske overnatninger steg samlet med 2 pct. Ud af samtlige overnatninger i 4. kvartal 2002 udgjorde de tyske 84 pct., mens danskerne stod for 13 pct. De øvrige skandinaviske lande og hollændernes andele udgjorde hver 1 pct.

1 pct. færre udlejede husuger
I 4. kvartal 2002 blev der udlejet i 1 pct. færre husuger end året før, med samme antal husuger til udlejernes disposition for udlejning. Udlejningsprocenten blev 34 i 4. kvartal 2002. Antallet af udlejede husuger, omregnet til hele uger, steg med 2 pct.

6 pct. flere indgåede lejemål
Antallet af indgåede lejemål i 4. kvartal steg med 6 pct., sammenlignet med kvartalet året før. Varigheden af det gennemsnitlige lejemål i 4. kvt. 2002 var uændret 8 dage og der boede der gennemsnitligt 4,7 personer pr. hus.

2002 steg med 3 %
I hele 2002 var der 15,2 mio. feriehusovernatninger, hvilket er en stigning på 0,5 mio. eller 3 pct. sammenlignet med 2001. Antalsmæssigt er det de tyske, danske og norske overnatninger der steg mest med hhv. 230.000, 149.000 og 92.000. Kun de svenske overnatninger viste et fald på 11.000. Stigningen fra 2001 til 2002 er et vendepunkt i udviklingen, der ellers har vist et fald siden 1998.

Fire ud af fem overnatninger i Jylland - tre ud af fire er tyske
82 pct. af overnatningerne foregik i Jylland. 3 jyske amter, Ribe, Ringkøbing og Nordjyllands amter, stod for 59 pct. af samtlige overnatninger. Tyskerne stod for 76 pct. af samtlige overnatninger i 2002, mens danskere stod for 15 pct. Nordmænd stod for 5 pct. og svenskere og hollændere for hver især 2 pct. Nationalitetssammensætningen af det samlede antal overnatninger er ændret i 2002 i forhold til rekordåret 1992/93, idet andelen af tyskere er faldet med 9 procentpoint, mens de danske overnatninger er steget med 7 procentpoint.

3 pct. flere udlejede husuger med kortere kontraktlængde og færre i husene
I 2002 var der udlejet 519.300 husuger, hvilket er 3 pct. flere end året før. Da der var 2 pct. flere husuger til bureauernes rådighed i 2002 sammenlignet med året før, er udlejningsprocenten uændret 47 pct. Den gennemsnitlige udlejningslængde faldt lidt, fra 9,6 i 2001 til 9,5 dage i 2002. Antal turister pr. udlejet hus var gennemsnitlig 4,5 personer i 2002, hvilket er lidt mindre end i 2001, hvor antallet var 4,6.

Kilde: Danmarks Statistik 
SENESTE NYHED

God sensommer for sommerhusudlejere
S...
Læs nyhed


ONLINE BOOKING

Vælg mellem 6.000 ferieboliger i Danmark !


» Bestil her «


ANNONCE

KATALOGER

Her kan du bestille gratis kataloger & brochurer
Bestil her