English version Deutsche Version Norsk version Svenska version Dansk version
 » Emne-indeks
 » SOL & STRAND
 » NOVASOL
  Søg i emne-indeks :
 » Værktøj
 » Nyheder
 » Nyhedsbrev
 » Tilføj link
 » Ret link
 » Info
 » Annoncering
 » Kontakt
Sommerhus
Vorupør


Sommerhus
Ålbæk & Bunken


Sommerhus
Ertebølle


Sommerhus
Fredensborg


Sommerhus
Fredensborg


Ferieforum.dk

 
NYHEDER

Mulighed for byudvikling og sommerhuse ved kysterne
2003-07-01

Regionplanudvalget har afleveret sin første delbetænkning til miljøministeren. Den handler om planlægning for kystnærhedszonen og de kystnære havområder og indeholder bl.a. anbefalinger om lovændringer om byudvikling og nye sommerhusområder i kystnærhedszonen.

Miljøminister Hans Chr. Schmidt siger: "Udvalgets anbefalinger er med til at understrege, at kystnærhedszonen på de ca. 3 km er en zone, hvor aktiviteter kan planlægges og gennemføres. Jeg synes, det er spændende overvejelser og anbefalinger til planlægningen i kystnærhedszonen, udvalget kommer med".

To af udvalgets anbefalinger kan kun gennemføres med lovændring. Den ene er, at udvalget anbefaler, at der overvejes en justering af planlovens nuværende bestemmelse om byudvikling i kystnærhedszonen i § 5 b, stk. 1, nr. 1. Ændringen skal understrege muligheden for, at nødvendig byudvikling kan foregå, når udviklingen er begrundet i grundig og sammenhængende planlægning. Desuden anbefaler udvalget en række konkrete principper for byudvikling i kystnærhedszonen.

Den anden er, at udvalget anbefaler, at der åbnes op for udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen i visse dele af landet. Nye sommerhusområder skal bl.a. være begrundet i regionale strategiske overvejelser om rekreation og turismens erhvervsudvikling. Det anbefales, at udlæg af nye sommerhusområder sker efter en model, der giver miljøministeren mulighed for at give en regionplanmyndighed tilladelse til at fremlægge forslag til regionplanretningslinjer for nye sommerhusområder i kystnærhedszonen. Ministerens tilladelse kan evt. gives på nærmere angivne betingelser.

"Jeg ser frem til debatten om udvalgets overvejelser og anbefalinger til den kommende planlægning for kystområderne. Når vi i løbet af de kommende måneder har haft en god debat om emnerne i betænkningen, vil jeg til efteråret vurdere, om der er grundlag for at fremsætte et lovforslag om ændring af planloven", siger Hans Chr. Schmidt.

Udvalget kommer med en række anbefalinger til den kommende planlægning. Anbefalingerne spænder vidt fra at handle om bl.a.: Byernes regionale roller, dialog mellem de regionale og lokale myndigheder og de lokale organisationer, til anbefalinger om Regionplan 2005 som et godt grundlag for kommunernes administration i det åbne land og zonering som metode til planlægning i kystnærhedszonen.

Yderligere oplysninger: Afdelingschef Niels Østergård, tlf. 33 92 74 65, eller kontorchef Susanne Herfelt, tlf. 33 92 74 54, begge Landsplanafdelingen.

Udvalgets betænkning kan ses på www.lpa.dk/ og www.regionplanudvalget.dk/

 

Kilde: Miljøministeriet
 
SENESTE NYHED

God sensommer for sommerhusudlejere
S...
Læs nyhed


ONLINE BOOKING

Vælg mellem 6.000 ferieboliger i Danmark !


» Bestil her «


ANNONCE

KATALOGER

Her kan du bestille gratis kataloger & brochurer
Bestil her